Ernæringsterapi

Hvordan vi lever og hva vi spiser er en viktig faktor i utviklingen av helsen gjennom livet. Derfor kan ernæringsterapi være et godt alternativ eller et supplement til andre behandlingsformer, når man ikke har det optimalt i hverdagen.

Hva er ernæringsterapi?

Ernæringsterapi er et opplegg hvor man ved hjelp av endringer i kosthold og livsstil samt tilskudd av vitaminer, mineraler og andre naturlige stoffer, retter opp ubalanser som kan hindre kroppens naturlige evner til å bekjempe sykdom. Basert på informasjon fra et detaljert spørreskjema og forskjellige tester, utarbeides forslag til endringer av kosthold og livsstil som er tilpasset hver enkelt person. I tillegg gis det anbefalinger om hvilke kosttilskudd som kan være nyttige i hvert enkelt tilfelle

Vår helse er avhengig av tusenvis av kjemiske prosesser i kroppen. Disse påvirkes av hva vi spiser og hvordan vi lever. Feil kosthold kan føre til mangel på næringsstoffer som disse prosessene er avhengig av.

Det er viktig å understreke at jeg ikke stiller diagnose og heller ikke behandler sykdom. Det er legenes oppgave. Gjennom en symptom-, livsstil- og kostanalyse gjøres en indivi­duell vurdering av kroppens forskjellige systemer. Ved å rette opp de ubalanser som kan føre til sykdom, gjør vi kroppen i stand til å helbrede seg selv. Resultatene som oppnås ved hjelp av denne metodikken er ofte meget gode. Men det er selvfølgelig ikke mulig å si med sikkerhet hva resultatet blir. Til det er mennesket for komplisert.

Hvordan gjennomføres ernæringsterapi?

Før første time vil du få tilsendt spørreskjema som du fyller ut og tar med til avtalen. Den konsultasjonen varer 1½ time. Spørreskjemaene vil bli gjennomgått, og du vil få med deg et forslag til endringer av kosthold og livsstil, samt et program med kosttilskudd. Normalt vil vårt samarbeid gå over 6-12 måneder.

De første oppfølgingskonsultasjonene gjennomføres etter 3 og 8 uker og varer ca 60 min. Der vil vi gå gjennom erfaringene du har hatt siden sist, gjenta eventuelle tester og foreta nødvendige justeringer av opplegget for å støtte utviklingen mot bedre helse. Etter det gjennomføres konsultasjoner med ca 3 mnd mellomrom så lenge man har behov for det.

Etter ca 6-9 mnd fyller du ut spørreskjemaet igjen, og vi gjennomfører en tilsvarende konsultasjon som første gang. Dette prinsippet følges til helsen din er gjenopprettet, eller vi har kommet så langt som det er mulig med denne terapiformen.

Tester

Jeg benytter først og fremst tester tatt hos fastlegen. Hvilke som er aktuelle for deg vil du få oppgitt på første konsultasjon. Har du resultater fra tester som er tatt nylig, er det fint om du tar dem med. I enkelte tilfelle vil jeg anbefale tester fra private laboratorier som test av matvareintoleranse.

 


 

Ressurser:

Øverbergveien 46a

1397 Nesøya

E-post: