Foredrag

Foredrag er noe av det mest givende jeg gjør. Om det er for fagfolk eller en interessert forbruker, er det like morsomt  å formidle hvor stor påvirkning vi har på vår helse. Det vi kjøper i butikken og har som grunnlag for kostholdet vårt, hva vi holder på med i livet vårt og hva vi tenker i hverdagen, er alle faktorer som har betydning. Å formidle det på en måte som gjør tilhørerne inspirert til å se på sitt eget liv, er en utrolig spennende oppgave. Jeg gleder meg stort når jeg får tilbakemeldinger om at dette gjorde en forskjell i deres liv.

Gjennom alle årene med undervisning har jeg vært borte i de fleste problemstillingene vi møter i vårt moderne liv. Ofte spiller maten en rolle i utviklingen av plagene som mange opplever ettersom de blir eldre. Å få presentert en mulig forklaring på hva som kan være årsaken og hvilke tiltak som kan bidra til en bedring av situasjonen, vil ofte være nok til å snu en ugunstig utvikling til det bedre

Jeg oppleves som en meget engasjert og energisk foredragsholder som har evnen til å legge frem stoffet på en enkel, humoristisk og forståelig form. Uansett hvem som er publikum.


 

Aktuelle temaer for foredrag:

  • Kan kostholdet påvirke ytelse og konsentrasjon, og kanskje sykefraværet.
  • Er et variert norsk kosthold godt nok for å opprettholde optimal helse?
  • Er overvekt, en sykdom, en uvane eller manglende kunnskap
  • 7 trinn til et godt liv. Faktorer som er viktige for at vi skal ha det bra, hele livet
  • Eldre og kosthold – det er ikke det samme hva du spiser selv om du er gammel
  • Du skal ikke merke at du har en fordøyelse. Hvorfor sliter da så mange?

I tillegg kan jeg holde foredrag om forskjellige kroniske sykdommer og hvilken betydning kostholdet har for disse pasientene. Ta kontakt for å diskutere innhold og rammer for foredraget.

Øverbergveien 46a

1397 Nesøya

E-post: